ترازو صفحه شیشه ای دیجیتال اسکال Personal Scale

ترازو صفحه شیشه ای دیجیتال اسکال Personal Scale
ترازو شیشه ای

منحنی استاندارد با استفاده از غلظت­های مختلف سیستئین(15 و 10، 8، 6، 4، 2، 1 میکرو­گرم در لیتر) رسم و در نهایت غلظت سیستئین محلول نمونه­های گیاهی با استفاده از منحنی استاندارد بر حسب میکروگرم بر گرم بافتِ ­تر گیاهی محاسبه شد. در انتها محلول رویی به منظور سنجش میزان آلیسین در فریزر 80- درجه سانتی­گراد نگهداری شد. در طول مدت زمان کشت، تمامی ریز­نمونه­ها در داخل فیتوترون با تناوب نوری 16 ساعت روشنایی و دمای 27 درجه سانتی­گراد نگهداری، در دو بازه زمانی 10 و 20 روز نمونه­برداری و نمونه­های جمع­آوری شده بمنظور انجام آزمایش­های بعدی در فریزر نگهداری شدند. بررسی میزان آلیسین نمونه­های سیر با استفاده از دستگاه HPLC و ستون C18 در طول موج 254 نانومتر، سرعت جریان حلال 1 میلی­لیتر بر دقیقه و فاز متحرک شامل متانول، آب و استونیتریل به نسبت 9 : 41 : 50 با انجام شد. کشت و آماده­سازی نمونه­های گیاهی و اعمال تیمارها: صفحه پایگاهی (Stem disc) بوته­های سیر شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان­شرقی) پس از ضدعفونی سطحی با توئین و محلول هیپوکلریت سدیم 50% و الکل اتیلیک 70% به­ترتیب به مدت 30 و 10 دقیقه و شستشو با آب مقطر استریل در محیط کشت جامد موراشیگ و اسگوک (MS) کشت شدند.

ترازو شیشه ای

سنجش پروتئین محلول کل: میزان پروتئین محلول کل در این بررسی به روش بردفورد تعیین شد (18). به این ترتیب که میزان 25 میکرولیتر از عصاره پروتئینی با 750 میکرو لیتر معرف بردفورد (X1) مخلوط و به مدت 5 دقیقه در دمای اتاق انکوبه شد. سنجش میزان سیستئین کل: میزان سیستئین محلول کل به روش گایتوند اندازه­گیری شد (21)، به این صورت که ابتدا 50 میلی­گرم از نمونه گیاهی با 1 میلی­لیتر اسید پرکلریک 5% بمدت 6 دقیقه در سونیکاتور قرار داده شد. برای اندازه­گیری، ابتدا 200 میکرولیتر از عصاره گیاهی با 200 میکرولیتر معرف نین هیدرین و 200 میکرولیتر اسید استیک گلاسیال مخلوط و به مدت 10 دقیقه در حمام آب گرم 90 درجه سانتی­گراد قرار داده شد. بطور کلی ترکیبات زیستی حاوی گوگرد، بسیار متنوع می­باشند، برای مثال گوگرد در ساختار ویتامین­ها (بیوتین و تیامین)، کوفاکتورها، کوآنزیم­آ، اسید لیپوئیک، لیپیدهای کلروپلاست، پروتئین­های خاص (گلوتاردوکسین تیوردوکسین، دی­سولفید ایزومراز) و بسیاری از متابولیت­های ثانویه­ دیده می­شود. آهن بخشی از ساختار پروتئین­های دارای آهن-گوگرد و هم­­چنین پروتئین­های غیرهم (Non-heme iron proteins) می­باشد که در طی فتوسنتز، تنفس و تثبیت نیتروژن در گیاه مورد نیاز می­باشد. سپس به مدت 10 دقیقه در دمای 4 درجه سانتی­گراد و با سرعت rcf 12880 سانتریفوژ شده، بعد از اتمام زمان مورد نظر، محلول رویی جمع­آوری و برای سنجش مورد استفاده قرار گرفت.

سپس نمونه­ها در دمای 4 درجه سانتی­گراد با سرعت rcf 28980 در دقیقه به مدت 20 دقیقه سانتریفیوژ گردیدند. در ادامه 400 میکرولیتر از فاز رویی با فاز متحرک به حجم 1 میلی­لیتر رسانده و مجدداً به مدت 5 دقیقه با سرعت rcf 8243 در دقیقه در دمای 4 درجه سانتی­گراد سانتریفیوژ شد. 7) ساییده و با سرعت rcf 28980 در دمای 4 درجه سانتی­گراد به مدت 30 دقیقه سانتریفوژ شد (3). سپس فاز رویی در ویال­های کوچکتر تقسیم و ویال­ها در فریزر 80- درجه سانتی­گراد به منظور انجام مطالعات بعدی نگهداری شد. قیمت ترازو دیجیتال مارک خوب به نوع برند آن، جنس، کیفیت و نوع بستگی دارد و شما میتوانید با استفاده از وب سایت دیجی استایل، کیفیت و قیمت انواع ترازو را با یکدیگر مقایسه کرده و انتخابی هوشمندانه را تجربه کنید. میزان وزنِ تر نمونه­ها با استفاده از ترازو ثبت شد. سیر بعلت داشتن ترکیبات ارگانوسولفوره در صنایع داروسازی استفاده شده و داروهای زیادی از آن تهیه میشود.

با توجه به نقش مهم آلیسین در خواص دارویی سیر، احتمالاً سولفات آهن می­تواند محرک مناسبی برای افرایش محتوای آلیسین ریزنمونه­های سیر باشد. به­منظور بررسی اثر سولفات آهن بر میزان آلیسین گیاهچه­های سیر، پس از 4 هفته به محیط­های کشت حاوی غلظت­های مختلف سولفات آهن (12/11، 34/ 8، 56/5، 78/2، 39/1 میلی­گرم در لیتر) واکشت شدند. بر همین اساس، در این تحقیق با به کارگیری اصول و روش­های زیست­فناوری گیاهی، برای اولین بار اثر سولفات آهن بعنوان منبع گوگرد بر رشد، میزان آلیسین، سیستئین و پروتئین گیاهچه­های سیر بررسی شد. ترکیبات عمده حاوی سولفور در سیر سالم از طریق واکنشهای آنزیمی، دمایی و شیمیایی در هنگام برش یا خرد شدن سیر به تیوسولفینات تبدیل میشوند. گیاهان و سلول­های گیاهی پاسخ­های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی به عوامل میکروبی، شیمیایی و فیزیکی به عنوان الیسیتورها نشان می­دهند. استفاده از الیسیتورها موجب القاء یا افزایش سنتز متابولیت­های ثانوی به وسیله گیاهان برای حفظ بقاء، مقاومت و رقابت می­شود (8). الیسیتورها ترکیباتی هستند که از طریق القای پاسخ­های دفاعی باعث بیوسنتز و انباشت متابولیت­های ثانوی می­شوند. ᠎Post has been c reated with G SA Conte᠎nt Generator  DE MO.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت خرید ترازوی شیشه ای خانگی.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

دوست دارم حسون صدایم کنند / مهاجرانی بعدها به اشتباهش اعتراف کرد!

[ad_1] ایسنا/خوزستان به پله ایران و مروارید سیاه فوتبال ایران معروف است اما دوست دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.