شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

کمپانی توزیع نیروی الکتریسیته استان لرستان
کولر آبی

موتور کولر را معمولاً در ادامه دو شتاب نماید و تند طراحی کرده و وجود تسمه موتور هم به جهت حرکت های جزئی اضطراری است.

طراحی قشنگ و شکیل کولر آبی پرتابل برفاب منجر شده هست بتوانید از همین وسیلهی اثرگذار نیز در ادامه خانه و اتاق پذیرایی و نیز در ادامه محل کار، به کارگیری کنید.

همین وسیله به وسیله برگه کنترلی که درون خانه کارگزاشتن شده فعالیت کرده و امکان تهیه دارد.اما چنانچه می‌خواهید با وسایل دیگر سرمایشی نظیر پنکه آشنا گردید به نوشته راهنمای خرید کردن پنکه مراجعه کنید.

نیز بستگی دارد. به تیتر نمونه یک کولر 3500 اقتدار سرمایش یک خانه 150 متری آفتابگیر را نخواهد داشت. پس کولر آبی با گنجایش هوا دهی 2500 فوت مکعب به جهت یه اتاق یا این که خونه 35 متری مناسبه .

گنجایش و اقتدار کولر آبی: در ادامه جمهوری اسلامی ایران معمولاً نوع های 5، 7، و 12 هزار کاربرد متعددی دارند، همین عدد ها نشانگر مقدار مکش کولر در ادامه دوران مشخصی است.

چنانچه گنجایش هوادهی کولر اثبات شما کاهش از نیاز است، به جهت خنک نمودن بخش های دیگر، از کولر پرتابل به کارگیری کنید.

کولرهای آبی مطلوب آب و هوای گرم و خشک هستند، براین اساس چنانچه در ادامه همین آب و هوا زندگی میکنید بهترین آیتم به جهت شما محسوب میشود.

با اعتنا به این که خنک ساختن فضا از شیوه سرمایش تبخیری منجر ارتقاء رطوبت هوا در ادامه محفظه می شود براین اساس خنک کننده های تبخیری مطلوب آب و هوای گرم و خشک می باشد به همین برهان محدوده گزینه آزمایش شهر کرمانشاه تعیین شد.

واژههای کلیدی: سیستم سرمایشی ایستا، دودکش خورشیدی، بادگیر، شبکه خنک کننده تبخیری. دمای هوا، رطوبت و شتاب جریان هوای محیط، دهانه خروجی شبکه خنک کننده تبخیری و دهانه محل ورود دودکش شمسی میزان گیری شد.

یافته ها: نتیجه های نشان اعطا کرد که شبکه خنک کننده تبخیری می تواند دمای هوا را به طور میانگین 10 مرتبه سلسیوس کمتر دهد و رطوبت هوا را 34% ارتقاء دهد.

البته به فعالیت گیری تکنولوژی مدرن و پیشرفته، می تواند جلوی همین مشکلات را بگیرد. همین نصیب نیز می بایست در ادامه جایی از بدنه کولر قرار گیرد تا مرطوب نشود و مشکلات جبران ناپذیر پدید نیاورد.

هیچوقت انجام همین نوع امور را به اشخاص معمولی و اندک تجربه نسپارید که خطرات جبران ناپذیری را در ادامه پی خواهد داشت!

به این خاطر ترجیحا همت نمایید به سراغ خرید کردن محصولاتی بروید که از جایگاه انرژی اندک مصرفی برخوردار باشند. به جهت خودداری از تولید هر نوع غلط لطفا تا نقطه نهایی همین بخش با ما‌درها ملازم باشید و آنگاه مبادرت به تصویب التماس کنید.

مشاجره و عاقبت گیری: نتیجه های به دست آمده نشان می دهد که با به کارگیری از سیستم ترکیبی ایستای طراحی شده، اتاقک از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در ادامه موقعیت آسایش قرار می گیرد.

با اعتنا به آمار 10 ساله ایستگاه هواشناسی استان کرمانشاه که در ادامه شکل1 معین شده است،گرمترین ماه سال مرداد ماه می باشد براین اساس آزمایش ها به جهت 10 روز متواتر در ادامه ساعت 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر در ادامه ارتفاع گرمترین روزهای تابستان انجام شد.

در ادامه قبلی یکی از از اشکال خنک کننده تبخیری بادگیرهایی بودند که در ادامه قعر خویش کوزه هایی متخلخل داشتند یا این که از فواره یا این که آب اعصاب در ادامه درون آن ها به کارگیری می شد(15).

بادران(16) تلاش سرمایش تبخیری یک بادگیر با لوله های سفالی کارگزاشتن شده داخل آن را محاسبه نمود. شتاب باد، دما و رطوبت نسبی هوا به جهت هوای محیط، هوای خروجی بادگیر و هوای خروجی دودکش شمسی در ادامه اتاق میزان گیری شده و تلاش سیستم PCHS محاسبه شد.

کولر چرخشی: نصیب فن(دمنده) همین گونه از کولر ها مشابه کولر های ابی عادی هست و فقط نصیب تبخیرکننده آن تلاش متمایز نسبت به کولر های عادی دارااست و به علت چرخش نصیب تبخیرکننده در ادامه یک بستر آب مرطوب به آن ها کولر های آبی چرخشی گویند.

با ارتقاء تعداد اشخاص از 1 نفر تا 4نفر، اتاقک در ادامه ساعت 9 صبح و ظهر در ادامه موقعیت آسایش قرار دارااست اما در ادامه ساعت 3 بعدازظهر اتاق با تعدا 4 نفر بیرون از محدوده آسایش قرار می گیرد.

رویه بررسی: همین تحقیق به شکل تجربی- تحلیلی و مشابه سازی به وسیله قابل انعطاف افزار دیزاین بیلدر شکل گرفت و امکان سیستم جهت خنک سازی ساختمان در ادامه مرداد ماه سال 1397 از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر در ادامه آبادی روز متواتر در ادامه محوطه کالج آزاد اسلامی واحد کرمانشاه گزینه آزمایش قرار گرفت.

با اعتنا به این که ارتقاء شتاب هوای خروجی از بادگیر تا 41/0 متر بر ثانیه در ادامه ساعت 3 بعدازظهر نسبت به ساعت 9 صبح، مساوی با کمتر دمای هوا تا 3/6 مرتبه سلسیوس هست براین اساس اتاقک با به کارگیری از سیستم هیبرید در ادامه ساعت 3 بعدازظهر هم در ادامه موقعیت آسایش قرار گرفت.

بنسل ابلاغ می‌دارد هنگامی که شتاب باد محفظه 1 متربر ثانیه هست بادگیر به تنهایی توانمند به ایجاد جریان جرمی 75/0 کیلوگرم بر ثانیه هست البته با امداد دودکش شمسی می تواند جریان جرمی هوای 4/1 کیلوگرم بر ثانیه در ادامه 700 وات بر متر مربع تابش شمسی ایجاد نماید.

رویه انجام همین تحقیق توصیفی- تحلیلی و آنالیز منزل های شهر کاشان می باشد. همین تحقیق به دنبال آنالیز چگونگی تطبیق معماری و اقلیم در ادامه شهر کاشان و چگونگی اعتنا به موقعیت آب و هوایی در ادامه تولید منزل های شهر کاشان می باشد.

قسمتهای فلزی از ورق گالوانیزه منحصر تیسن آلمان با ضخامت بالا ساخته می شود که در ادامه در مقابل رطوبت و خوردگی مقاوم میباشند .

رصد و پایش دما: کولرهای آبی با به کارگیری از ترموستات میتوانند دمای محفظه را در دست گرفتن کنند، همین امکان مانع کارکردن همیشگی دستگاه میگردد و در ادامه دوران تهیه شده، کولر را خاموش و از اتلاف انرژی خودداری میکند. Da ta w as c​re᠎at ed with t​he he᠎lp  of G​SA ᠎Conten t Gene​ra​tor  DEMO!

مهمترین وظیفه شناور کولر آبی، آبرسانی و در دست گرفتن مقدار آب درون مخزن است. یکی از از رویه هایی که جهت ارتقاء مقدار شتاب هوای درون ساختمان به کارگیری می شود، به کارگیری دودکش شمسی است(21).

همین سیستم ترکیبی سرمایشی ایستا(PCHS) شامل دو سیستم متفاوتی دودکش خورشیدی(SC) و شبکه خنک کننده تبخیر ی (ECC) می باشد.

خنک کننده تبخیری یکی از از کهن ترین رویه های تهویه هوا در ادامه هوای گرم و خشک هست که در ادامه همین رویه دیوارها و کف اتاقک به وسیله آب اسپری می شود تا هوا را سرد و مرطوب نماید(9).

بعضا تحقیقات سیستم سرمایش تبخیری جدیدی را توصیه کرده اند مانند: بادران(16)،خانی و همکاران(17)، بوچاهم و همکاران(18)، چیسا و گروسو(19)، قیابکلو(20).

خانی و همکاران(17) یک مطالعه تجربی از طراحی مدولار بادگیر با به کارگیری از سطح های مرطوب در ادامه شهر کرمان به جهت آبادی روز متواتر انجام دادند و نشان دادند که بیشترین دمای هوای حاصل شده با به کارگیری از همین طراحی تازه C˙ 3/13 و کمترین آن C˙ 5/7 هست که به طور میانگین می تواند دمای هوای را تا 10 کمتر دهد.

اقلیم و موقعیت آب و هوایی نقش زیاد مهمی را در ادامه زندگی انسان ها ایفا می کنند. ایجاد کولرهای آبی پرتابل می بایست مطابق استانداردهای جهانی باشد، از همین منش در ادامه تولید آن ها چارچوب هایی رعایت می شود که همین دستور سبب ساز ارتقاء ارزش کولر می شود، البته همین استانداردها می توانند میزان مرغوب بودن و استمرار کولر را تضمین کنند.

بادران با به کارگیری از معادلات ریاضی نشان اعطا کرد با شتاب هوای محفظه 4 متر بر ثانیه، شتاب دهانه محل ورود بادگیر- با طول 4 متر-به اتاق 8/0 متر بر ثانیه می باشد.

اصطلاح گسترش استوار به دنبال چالش های زیست محیطی حاصل از کار های صنعتی در ادامه ده سال 1960 میلادی به جهت اول توشه در ادامه گزارش کمیته جهانی محفظه زیست و گسترش مطرح شد(1).

به طور کلی با آنالیز خصوصیت های طراحی چندین منزل در ادامه شهر کاشان نشان اعطا کرد که به کارگیری از موقعیت محیطی به جهت تولید آسایش در ادامه درون بناها از هدف ها حیاتی طراحی بوده و هر یک از اجزای ساختمان به نوعی همساز با موقعیت اقلیمی می باشد.

در ادامه همین ماه موقعیت بیوکلیمایی درون بناها در ادامه محدوده EC در ادامه دیگر ماههای سال با به کارگیری از مصالح مطلوب و رعایت اصول طراحی اقلیمی می توان، موقعیت اقلیمی و محیطی را با اعتنا به آسایش حرارتی انسان در ادامه درون ساختمان ها تهیه نمود.

در ادامه سیستم ذکر شده حرکت هوا بر بر روی یک مرحله مرطوب منجر تبخیر آب از شیوه جذب انرژی موجود در ادامه هوا و در ادامه عاقبت کمتر دما و ارتقاء میزان بخار موجود در ادامه هوا می شود (13). خنک کننده تبخیری یکی از از کهن ترین رویه های تهویه هوا در ادامه آب و هوای گرم وخشک است(14).

شکم پوشال را بگیرید تا آب بر روی تسمه و واترپمپ نریزد. اگه بر روی کولر آبی خونتون منش نگاه نمایید می بینید که توی مشخصات فنی کولر مقاله به عنوان مثال 2500CFM و یا این که 4000CFM .

با ارتقاء شتاب هوای محل ورود می اقتدار محدوده آسایش را بزرگ خیس نمود تا موقعیت آسایش هوای درون ساختمان در ادامه گرمترین ساعت ها روز آماده شود.

کولر های آبی به جهت خنک نمودن هوای درون ساختمان ها بویژه در ادامه بخش ها خشک بکار می فرایند واز دو نصیب اکثر تشکیل شده اند.

40 % از انرژی مصرفی دنیا در ادامه بخش ساختمان به مصرف می برسد (3و4). تام خدمت های خدماتی ساختمان نظیر تهویه و تهویه مطبوع بیش از 60 % انرژی در ادامه ساختمان را مصرف می کنند(5-7) سوخت های فسیلی بیشترین سهم را در ادامه ایجاد همین انرژی به خویش اختصاص می دهند که منجر آلودگی محفظه زیست و گرم شدن کره زمین می شود(8).

آن ها نشان دادند که حداکثر شتاب جریان هوا در ادامه دودکش شمسی با زاویه 45 مرتبه تولید می شود که حدود 45 % عمده از یک دودکش عمودی با تام موقعیت شبیه بود.

چنانچه در ادامه مناطقی زندگی می نمایید که بارندگی دوچندان هست یا این که کولر شما با آب در ادامه تماس هست همین کالا از کولر می تواند برایتان مطلوب باشد.

چنانچه بخواهیم همین نوع کولر را تخصصی آنالیز کنیم در ادامه این نخست می بایست گفت که موتور اندک مصرف همین دستگاه قیمت خرید کردن همین متاع را زیاد بالا برده فروش کولر آبی سلولزی است.

چنانچه متوجه مصرف دوچندان آب کولر آبی میشوید می بایست نقص‌ را آنالیز نمایید. چن و همکاران(23) به آنالیز نسبت بعدها و زاویه شیب دودکش شمسی پرداختند.

بنسل(27) اثر گذاری دودکش شمسی ملازم با بادگیر را جهت ارتقاء تهویه طبیعی در ادامه ساختمان ها گزینه آنالیز قرار داد. شما با اعتنا به محل قرار گیری کولر خویش می بایست یکی از از همین دو نوع کولر را که مطلوب با شرایطتان هست، تعیین کنید.

نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی گیونی نشان می دهد، موقعیت بیوکلیمای ساختمانی شهر کاشان در ادامه ماههای ژانویه، فوریه و دسامبر بیرون از محدوده H قرار دارااست و در ادامه همین موقعیت به جهت تولید موقعیت آسایش حرارتی در ادامه درون ساختمان ها نیاز به به کارگیری از وسایل گرمازا می باشد.

در ادامه ماه جولای با اعتنا به بالا بودن دمای هوا و کمبود رطوبت در ادامه هوا، به جهت تولید موقعیت مناسب آسایشی در ادامه درون بناها نیاز به تزریق رطوبت از شیوه وسایل مکانیکی نظیر کولر آبی می باشد.

کولر آبی سپهرالکتریک مهم راندمان بالایی خنک کنندگی می باشد. هدف همین تحقیق طراحی سیستم ترکیبی سرمایشی ایستا(PCHS) شامل دو سیستم متفاوتی دودکش خورشیدی(SC) و شبکه خنک کننده تبخیر ی (ECC) می باشد تا با به کارگیری از انرژی های پاک موجب تهویه ساختمان با دستکم مصرف انرژس شده و مانع تخریب محفظه زیست شود.

به کارگیری از سیستم خنک کننده ایستا می تواند یک خط مش جایگرین به جهت نگهداری سرمایش منزل یا این که کمتر توشه تهویه مطبوع ساختمان باشد و تا حدود 40 % منجر صرفه جویی در ادامه مقدار مصرف انرژی می شود(10) و(11).

در ادامه همین فی مابین ساختمان ها به برهان مصرف دوچندان انرژی های فسیلی و ایجاد گازهای گلخانه ای یکی از از عامل ها تهدید کننده گسترش استوار به شمار می روند.

درباره ی admin_asooweb

مطلب پیشنهادی

دوست دارم حسون صدایم کنند / مهاجرانی بعدها به اشتباهش اعتراف کرد!

[ad_1] ایسنا/خوزستان به پله ایران و مروارید سیاه فوتبال ایران معروف است اما دوست دارد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.